Seventh-Day Adventist Church

Adventistička Crkva Stuttgart

Menu
DOBRO DOŠLI <h4>Adventistička Crkva Stuttgart:</h4> <p>„...jer će se dom moj nazvati domom molitve svih naroda…” Isaija 56,7</p>

Osnovna verovanja