Seventh-Day Adventist Church

Adventistička Crkva Stuttgart

Menu
DOBRODOŠLI

Adventistička Crkva Stuttgart

„...jer će se dom moj nazvati domom molitve svih naroda…” Isaija 56,7

Osnovna verovanja