Seventh-Day Adventist Church

Adventistička Crkva Stuttgart

Menu

Crkva Stuttgart

Istorijat

Prvi vernici iz bivše Jugoslavije počeli su da dolaze u Štutgart 1960. godine. Prvi pristigao vernik bila je sestra Stančić Sofija, zatim dve sedmice kasnije došla je sestra Vajs Heda. Tako se iz meseca u mesec grupa povećavala. U početku, oni su posećivali našu nemačku crkvu u Firnhaberštrase u Štutgartu. Kako se grupa povećavala, imali su najpre svoje razrede, da bi zatim otpočeli i sa odvojenim popodnevnim bogosluženjima. Od samog početka, za tu našu braću i sestre brinuo je brat Ludevig Zigfrid koji je kao pastor radio u Gepingenu, gradu udaljenom oko 50 km od Štutgarta (inače, poreklom iz bivše Jugoslavije).

Kako se broj povećavao, osećala se sve veća potreba za osnivanjem crkve gde će se služiti na našem jeziku. No, naša braća Nemci smatrali su da bi uključivanje u nemačku crkvu bilo bolje rešenje. U pregovore sa tadašnjim vođstvom dela u Nemačkoj uključio se i nekadašnji predsednik Zapadne oblasti iz Zagreba, brat Jovan Slankamenac i sa predsednikom tadašnje Nemačke unije bratom K. F. Noltzem postigao dogovor da se osnuje naša (tada jugoslovenska) crkva. Tako je 26. 10. 1965. sa 25 vernika osnovana naša prva jugoslovenska crkva u Nemačkoj. Oni su se i dalje okupljali u istoj zgradi naše nemačke crkve, ali u posebnoj manjoj dvorani i to sledećih 12 godina, sve do 1977. kada se useljavaju u iznajmljene i preuređene prostorije za crkvene potrebe, u Rikeštrase 24, Štutgart.

Pastor nemačke crkve, Herman Volrat preuzeo je brigu za našu novoosnovanu crkvu i prve dve godine čak bio starešina crkve. Prvi starešina iz grupe vernika koji su sačinjavali ovu crkvu bio je brat Anton Pleše. Prvih šest godina novoosnovana crkva bila je pod brigom i nadležnošću pastora Hermana Volrata. Godine 1971. pastor Jakob Vitner (roden u bivšoj Jugoslaviji) koji je upravo bio došao u Nemačku biva službeno zadužen da preuzme ulogu pastora naše crkve u Štutgartu.

Godine 1973. pastor Petrović Vojislav dobija službeni premeštaj i preuzima dalju brigu o crkvi posle brata Vitnera. On će u ovom okrugu raditi sve do 1989. (Od 1984-1989. pastor Petrović će preuzeti brigu za mnoge pojedince raštrkane po raznim gradovima, Baden- Virtemberga a kasnije i pastoralni rad u našoj jugoslovenskoj crkvi u Heilbronu). U to vreme crkva je naglo rasla kako zahvaljujući dolasku vernika iz bivše Jugoslavije tako i obraćenju novih vernika. Godine 1979. crkva u Štutgartu broji 175 vernika i još 85 mladih i dece. Za vreme službe brata Petrovića, s obzirom na sve veći broj mladih u crkvi, tadašnja Jugoslovenska unija 1982. godine šalje pastora Vladu Godinu koji će preuzeti brigu za mlade a kasnije i brigu za novoosnovanu crkvu u Heilbornu, koja je organizovana 1985.

Po službenom premeštaju godine 1984. odgovornost za crkvu u Štutgartu preuzima Qastor Mato Verner koji će u tom okrugu ostati sve do 1997. g. Za vreme njegovog delovanja kao pastora u ovom okrugu osniva se 1985. crkva u Heilbornu, 1988. crkva u Felbahu i 1991. druga crkva u Štutgartu (Zufenhausen). Ratne godine će učiniti da su sve naše crkve u ovom okrugu bile prepune izbeglica, a braća i sestre starosedeoci će im s puno ljubavlji pružiti pomoć i utočište.

Posle odlaska pastora Vlade Godine 1987. na zahtev crkava Štutgartskog okruga Jugoslovenska unija 1987. šalje mladog pastora Radovana Marjanova koji će se posebno posvetiti radu s mladima i koji je zaista svoje darove i sposobnosti u potpunosti iskoristio i na ovom području dao svoj ogromni doprinos. Posle premeštaja pastora Vernera 1997. pastor Dragan Brozović i pastor Marjanov nastavljaju zajednički rad u Štutgartskom okrugu do 1999., pri čemu su kao mladi ljudi puni snage i elana dali svoj neprocenjivi doprinos razvitku i napretku crkava. Pastor Dragan Brozović će jednu godinu do 2000. godine sam nositi puni teret odgovornosti za celi okrug dok ište godine, po službenom premeštaju , u ovaj okrug nebudu dolšli pastori Branislav Mirilov i David Bibulović, koji su takode dali svoj doprinos i imali prednost da zajedno sa svim vernicima u tom okrugu proslave 40 godina od osnivanja prve južnoslovenske crkve u Nemačkoj, u Štutgartu!

Posle skromnog početka sa grupom od 25 vernika pre 40 godina, ovaj okrug danas broji preko 300 vernika; osim toga, oko 450 vernika samo je prošlo kroz crkve Štutgarstkog okruga a danas su rasejani po raznim delovima sveta.

Sva zbivanja, iskustva crkava u ovom okrugu, njihov rast i napredak kao i iskustvo svakog pojedinog vernika u konačnom ishodu samo je rezultat delovanja Božje milosti i Njegovog očinskog vodstva; i zato, neka bude slava Njegovom svetom imenu koji je sve ove crkve i svakog pojedinca u njima vodio do današnjeg dana.