Seventh-Day Adventist Church

Adventistička Crkva Stuttgart

Menu

Donacija

Svoju financijsku podršku Adventističkoj crkvi u Stuttgartu možete poslati na naš račun:

Ime banke:   
Volksbank Stuttgart
Vlasnik računa:  
Freikirche der STA
IBAN:    DE39 6009 0100 0344 0870 00
BIC:         VOBADESS

Kroz donacije aktivno sudelujete u očuvanju Božjeg doma i okruženju u kojem radi Adventistička crkva u Stuttgartu.

Hvala Vam za Vašu podršku!